Netwerkbeheer

Veruit de meeste storingen kunnen worden voorkomen door een goed beheer van uw hard en software. Helaas komt het nog veel te vaak voor dat de noodzaak van goed beheer pas wordt onderkend als het te laat is.

Virussen, spyware, trojan horses, fishing mail en andere bedreigingen van uw systemen van buitenaf verdienen de nodige aandacht, maar komen vaak door een te gerichte focus op core business als sluitpost op de begroting. Voor back-ups is vaak geen tijd of degene die verantwoordelijk hiervoor was heeft inmiddels een andere betrekking gevonden. Redenen te over waarom het uitvallen van een enkele PC niet zelden rampzalige gevolgen heeft voor de continuïteit van bedrijfsprocessen.
Computer Wacht Amsterdam biedt u de mogelijkheid om op professionele wijze periodieke onderhoudstaken te laten verrichten. Bescherming tegen ongewenste bezoekers of virusactiviteit, het installeren en controleren van een geschikte back-up routine en het up to date houden van uw besturingssoftware behoort hiertoe. Wilt u zekerheid? Maak dan een afspraak met een van onze medewerkers voor een uitgebreide scan van de staat van uw automatisering en een beheersadvies op maat.

Bij aanvang van het beheer van een computer of netwerk, zijn verschillende fases te onderscheiden:

  • Inventarisatie van de infrastructuur, de toegepaste (netwerk)componenten, de operationele en de gebruikerssoftware.
  • Inventarisatie en toetsing van aanwezige software licenties.
  • Inventarisatie van aanwezige kennis en mogelijkheden voor lokaal netwerkbeheer.
  • Overleg en rapportage over de status en kwaliteit van het netwerk.

Wanneer de situatie helder is, wordt vastgelegd wat de behoeftes van de klant zijn. Omdat ieder bedrijf anders is, speelt CWA daar op in door een persoonlijke aanpak. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en uw wensen, biedt CWA een (netwerk)beheerpakket aan wat bij u past. Hierbij is onder andere systeembeheer op afstand mogelijk, maar ook on site support.

Behalve het beheer van computers en netwerken, adviseert CWA ook bij de opbouw van netwerken. Hierbij wordt rekening gehouden met de groei van het bedrijf, kabelinfrastructuur, aansluitpunten, locaties, inrichting, de plaatsing van patchsystemen, routers en switches. Aansluitend daarop volgt advies, plaatsing en installatie van hard- en software. Uiteraard wordt hierbij ook de nodige aandacht geschonken aan zaken als databeveiliging en licentiebeheer van de toegepaste software.

Computer Wacht Amsterdam adviseert en inventariseert niet alleen bij nieuwe netwerken, maar is ook in te schakelen bij modernisering, verbetering of uitbreiding van al bestaande netwerken.